hg0088:进口车嘛售价你懂得,性价比太低。

第166章情侣装! 2017-12-07

  晚上回到别墅,容琛的会议刚好结束,不知道发生了什么事,自从李云帆和集团其他高层走后,容琛的脸色一直没好看过。
  顾相思小心翼翼的问道:“是不是集团出事了?”
  容琛点头,看向顾相思,“明天去集团可能会有一些变故,本来是打算将你安排在其他部门的,但我刚才想了想你还是跟在我身边吧。”
  “啊?”顾相思一头雾水。
  容琛脸色阴沉,“你不是辅修了文秘专业吗,正好李云帆要出差一段时间,这...
--------------------------------------------阅读VIP内容请订阅本章!-------------------------------------------------