hg0088:红薯颜色越深,维生素A含量越高,红薯同马铃薯的碳水化合物含量差不多。

第444章亲子鉴定 2018-03-13 10:15 更新 | 2,146 字

等江寰下班时,路灯已经一盏盏亮起来。

“江总,今天回哪里?”司机问道。

“去F&A!”

说罢,江寰给傅小泗打了个电话。

“小泗,准备下班了,我马上过来接你!”

傅小泗伸了个懒腰,撒娇道:“大叔,我落下好多工作啊!”

“不准加班!今天早点回家陪圆圈吃完饭!他好几天没出门,无聊死了!”

“大叔,你只爱儿子,都不爱我了!”傅小泗趴在办公桌
--------------------------------------------阅读VIP内容请订阅本章!-------------------------------------------------