hg0088:人民日报及时准确、鲜明生动地宣传党中央精神和中国政府最新政策、决定,报道国内外大事,反映最广大人民群众的意愿和要求。

第444章亲子鉴定 2018-03-13

  等江寰下班时,路灯已经一盏盏亮起来。
  “江总,今天回哪里?”司机问道。
  “去F&A!”
  说罢,江寰给傅小泗打了个电话。
  “小泗,准备下班了,我马上过来接你!”
  傅小泗伸了个懒腰,撒娇道:“大叔,我落下好多工作啊!”
  “不准加班!今天早点回家陪圆圈吃完饭!他好几天没出门,无聊死了!”
  “大叔,你只爱儿子,都不爱我了!”傅小
--------------------------------------------阅读VIP内容请订阅本章!-------------------------------------------------